Gemeentepolitiek
Javascript is uitgeschakeld

Gemeentepolitiek

Geplaatst: 09-03-2022

Waar discussies over het woningtekort en verduurzaming in de landelijke politiek nog weleens abstract kunnen zijn is dat in de lokale politiek heel anders. Lokale politici horen dagelijks de verhalen over jarenlange wachtlijsten voor huurwoningen en te dure koopwoningen. Inwoners klampen wethouders en gemeenteraadsleden op straat aan met vragen over hoe zij hun huizen moeten verduurzamen. Zo hoort het ook te zijn. De politiek dicht bij de burger.

Tegelijkertijd loopt de Nederlandse bevolking niet warm voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het opkomstpercentage schommelt al jaren rond de vijftig procent. Een ander zorgelijke ontwikkeling is de versnippering van het lokale politieke landschap. We zien op landelijk niveau het aantal politieke partijen in de Tweede Kamer bij elke verkiezing toenemen, maar dat is nog niets in vergelijking met wat er in tal van gemeenten aan de gang is.

Je mag namelijk al snel met een partij aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen en daar maken veel ‘locals’ optimaal gebruik van. Het gevolg daarvan is dat veel partijen met één of twee zetels in de raad komen en zo’n stad bijna onbestuurbaar dreigt te worden. Ik ken steden waar het college de afgelopen vier jaar uit vijf, zes en soms zelfs wel zeven partijen bestond. Van een krachtig bestuur is dan ook geen sprake.

Voor de bouwsector is zowel het beleid als de uitvoering, dat op het stadhuis wordt uitgestippeld, van groot belang. Het besluitvormingsproces, van planbeoordeling tot vergunningsafwikkeling, het speelt zich immers allemaal op lokaal niveau af. En mede door capaciteitsproblemen in het ambtelijk apparaat gaat het daar nogal eens mis. Niet voor niks geven maar liefst 70 procent van de ontwikkelaars en bouwbedrijven en 81 procent van de architecten aan last te ondervinden van onder bemensing op de gemeentehuizen. Ook ziet menig ontwikkelaar zijn bouwplan sneuvelen door weifelende wethouders en gemeenteraadsleden die de hete adem van buurtbewoners in de nek voelen.

Dit alles betekent dus dat de bouwsector gebaat is bij een daadkrachtig college en gemeentebestuur. De eerste stap om dit voor elkaar te krijgen is door bewust te kiezen. Probeer versnippering binnen de gemeenteraad zoveel mogelijk tegen te gaan door kritisch te zijn op nieuwe deelnemers aan de verkiezingen. Stem op de zwaargewichten binnen de gemeente. Maar na de verkiezingen en de collegevorming begint het pas. Dan moet het nieuwe gemeentebestuur op de thema’s wonen en verduurzaming een visie ontwikkelen en beleid gaan maken.

In zowel de totstandkoming daarvan als de uitvoering kan de sector een rol spelen. Bijvoorbeeld door het delen van kennis, of door actief mee te denken en mee te praten om de energietransitie handen en voeten te geven. Juist door actief meer de samenwerking op te zoeken kan de sector in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij de planvorming. Dat vergroot de slagingskans van het plan en brengt de uitvoering ervan een stuk dichterbij. Alleen door goed met elkaar samen te werken kunnen we versnellen. Moeten we versnellen.

Jan-Paul Schop

Managing Director USP Marketing Consultancy

USP Marketing Consultancy is een toonaangevend marktonderzoeksbureau voor de bouwsector, de installatiesector, de doe-het-zelfsector en de woonsector.

Overig Columns

Gulzige rotzakken 13-02-2024
Wanorde, of systeem? 08-02-2024
Gevederde vrienden 08-01-2024
Zwaar verouderde architectuur 06-12-2023
Systeem(keuze) 21-11-2023
Van klein denken krijg je grote spijt 07-11-2023
De grote en de kleine schaal 18-10-2023
Hongerwinter in Utrecht? 11-10-2023
Meer, meer. Minder, minder 04-09-2023
Gestandaardiseerd wonen? 28-06-2023
 

Onze partners

  • Xella Nederland
  • Bergschenhoek Luchtcomfort
  • Burgerhout
  • BUVA homecare systemen
  • Nelskamp Dakpannen
  • Gebr. Bodegraven
  • Kingspan Geïsoleerde panelen
Sluit deze advertentie