De jonge past wetsvoorstel betaalbare huur aan voor investee
Javascript is uitgeschakeld

De Jonge past wetsvoorstel betaalbare huur aan voor investeerders

Geplaatst: 06-02-2024
De Jonge past wetsvoorstel betaalbare huur aan voor investeerders

DEN HAAG - Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Wonen) heeft zijn nieuwe Wet betaalbare huur aangepast na zorgen van de Raad van State. De aanpassingen moeten er onder meer toe leiden dat het rendabel blijft voor beleggers om te bouwen en investeren in woningen voor de middenhuur. Tegelijk blijft de kern overeind: de wet regelt dat een groot deel van de huren in de vrije sector omlaag gaat. Dat gebeurt bij nieuwe huurcontracten voor woningen die onder een - uitgebreider - puntenstelsel (WWS) gaan vallen.

De Jonge stuurde zijn langverwachte wetsvoorstel dinsdag naar de Tweede Kamer met het dringende verzoek het zo spoedig mogelijk te behandelen. Dan kan hij die zelf nog door het parlement loodsen en na goedkeuring kan de wet al in juli ingaan. Hoe sneller de wet erdoor is, hoe sneller er duidelijkheid is voor investeerders en bouwers en hoe eerder vrijkomende woningen onder het puntenstelsel komen, zegt hij in een toelichting. Naar verwachting zal voor 300.000 woningen de huur met gemiddeld bijna 200 euro per maand omlaag gaan. De wet is dwingend en wordt gehandhaafd via gemeenten. Als verhuurders te hoge huren blijven innen, kunnen ze boetes krijgen en hun verhuurvergunning kwijtraken.

Ondanks twijfels die vorige week duidelijk werden tijdens een woondebat in de Tweede Kamer - juist bij de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB - rekent De Jonge op steun in beide Kamers. "Partijen kunnen het niet maken om de wet niet te steunen, omdat die raakt aan de bestaanszekerheid, hét thema in de verkiezingsstrijd bij alle partijen." De minister snapt de actieve en luide kritiek die er op de wet is vanuit de kant van particuliere beleggers, omdat voor hen de vaak grote winsten die ze maken door woningen te duur te verhuren, omlaag gaan. Maar "de Kamer moet staan voor het algemeen belang". En dat is in zijn ogen dat van de huurder, want een dak boven je hoofd is ook een grondrecht.

Om beleggers tegemoet te komen, komt er een hogere nieuwbouwopslag (van 10 procent) op de huurprijs, bij projecten waarvan de bouw is begonnen voor 1 januari 2026. Die toeslag geldt ook voor ombouw van bestaande woningen of gebouwen. Ook is er een hogere maximale huurprijsstijging mogelijk van het gemiddelde van de cao-stijging plus 1 procent. Daarnaast worden energielabels, buitenruimte en moderne voorzieningen beter gewaardeerd met meer punten in het WWS. Volgens het ministerie komen er dankzij de nieuwe wet ook ruim 110.000 woningen extra in het betaalbare huursegment.

Overig Bouwnieuws

Oostzaan mag tijdelijke woningen bouwen in natuurgebied 29-02-2024
Meeste natuur in 2030 nog overbelast met stikstof 29-02-2024
Recordhoeveelheid aan windenergieproductie erbij in EU 29-02-2024
Rockwool dringt CO2 uitstoot met meer dan de helft terug 29-02-2024
Woontop: Bezwaarprocedures moeten worden ingekort 29-02-2024
Gemeentelijke woonlasten fors gestegen 28-02-2024
Wassenaar stemt voor woningbouw op ANWB-complex 28-02-2024
Verduurzamingsfonds voor woning in trek 27-02-2024
Veel ondernemers verwachten weer prijsstijgingen 27-02-2024
Stedin roept op laadpaal in de middag uit te zetten 27-02-2024
 

Onze partners

  • Naxis Energy
  • SOPREMA
  • VIP ISOLUTIONS
  • MEDITE SMARTPLY
  • Holland Mast
  • Holonite
  • GevelMeesters
Sluit deze advertentie