Vleermuis geen obstakel voor bouw justitieel complex
Javascript is uitgeschakeld

Vleermuis geen obstakel voor bouw justitieel complex

Geplaatst: 29-11-2023
Vleermuis geen obstakel voor bouw justitieel complex

VLISSINGEN - De aanwezigheid van vleermuizen, bunzingen en andere beschermde diersoorten staat de bouw van een justitieel complex in Vlissingen niet in de weg. Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn bereid de ontheffing te verlenen die nodig is om het leefgebied van beschermde diersoorten te mogen vernielen.

Het Rijksvastgoedbedrijf had de aanvraag voor ontheffing van de Wet natuurbescherming ingediend, omdat bij onderzoek op de locatie waar de extra beveiligde inrichting moet komen verblijfplaatsen van de haas, bunzing, steenmarter en wezel zijn aangetroffen. Ook zijn op de plek een foerageergebied en vliegroute van de gewone dwergvleermuis vastgesteld.

Het dagelijks provinciebestuur wil de ontheffing verlenen, omdat "zorgvuldig wordt gehandeld en compenserende maatregelen worden getroffen om schade aan de lokale populaties van de wezel, de bunzing, de steenmarter, de gewone dwergvleermuis en de haas te voorkomen". Gedeputeerde Wilfried Nielen (natuur, BBB) zei dat als het leefgebied van de beschermde dieren wordt verstoord ze naar een habitat in de nabije omgeving worden verplaatst.

Het kabinet besloot in 2020 om het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) te bouwen nadat plannen om het Korps Mariniers in die stad te vestigen werden geschrapt. Bij de voorbereidingen op de bouw is enkele jaren vertraging ontstaan, onder meer omdat de aanbesteding anders georganiseerd moest worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht het complex halverwege 2030 in gebruik te nemen.

Overig Bouwnieuws

Koophuizen zijn opnieuw duurder geworden 22-02-2024
Recordomzet voor Arcadis, een derde meer winst 22-02-2024
Fataal ongeluk bij brug in aanbouw BAM 22-02-2024
Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie 21-02-2024
Wonen wordt komende jaren duurder door klimaataanpassing 21-02-2024
'Zonder arbeidsmigrant minder betaalbare huizen' 20-02-2024
Herinrichting voormalig militair terrein begonnen 20-02-2024
Raad Rotterdam wil helderheid over braakliggend pretpark 20-02-2024
Omgevingswet levert nog geen grote problemen op 20-02-2024
Rijk houdt informatiesessies over bouw nieuwe kerncentrales 20-02-2024
 

Onze partners

  • ACO
  • Xella Nederland SILKA
  • Calduran Kalkzandsteen
  • BIA Beton
  • Archidat Bouwformatie
  • Dutch Engineering
  • VELUX Commercial
Sluit deze advertentie