Provincie zuid holland moet inrichtingsplannen herzien
Javascript is uitgeschakeld

Provincie Zuid-Holland moet inrichtingsplannen herzien

Geplaatst: 12-12-2023
Provincie Zuid-Holland moet inrichtingsplannen herzien

DEN HAAG - Het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland moet zijn plannen voor de inrichting van de ruimte herzien. Gedeputeerde Anne Koning (ruimtelijke ordening) wilde voor het einde van dit jaar een ruimtelijk voorstel indienen bij de rijksoverheid, die de inbreng van alle provincies meeneemt in de nieuwe Nota Ruimte. Koning stuitte tijdens een commissievergadering, die verspreid over twee dagen werd gehouden, echter op veel verzet van de partijen uit Provinciale Staten.

Een meerderheid daarvan, waaronder de coalitiepartijen BBB en VVD, steunde de suggestie van SGP-lid Gerard van de Breevaart om meer tijd te nemen om "tot een gedegen voorstel" te komen. Het was de bedoeling dat het ruimtelijk voorstel van het college volgende week woensdag besproken zou worden in de Statenvergadering en daarna naar het Rijk zou worden gestuurd. De deadline daarvoor is 31 december. Volgens Koning is het van groot belang om voor die datum een voorstel in te dienen, zodat daarover begin volgend jaar gesproken kan worden met het Rijk.

Ze kreeg weliswaar steun van de coalitiepartners GroenLinks-PvdA en CDA, maar niet van de rest van de commissie. "Ik vind het echt dieptriest dat u niet wil dat we dit voorstel met het Rijk bespreken, omdat het wel de keuzes en richtingen zijn die we volgens Gedeputeerde Staten nodig hebben. Maar goed, uiteindelijk bepaalt u waar het dagelijks bestuur zich mee bezighoudt", zei Koning tegen de commissieleden.

De PvdA-gedeputeerde stuurde eind oktober haar plan naar de Staten. Het provinciebestuur doet daarin voorstellen om te voorkomen dat de toch al beperkte ruimte in Zuid-Holland nog beperkter wordt. Gedeputeerde Staten wil onder meer een ondergrens stellen aan de hoeveelheid landbouw- en natuurgronden, om te voorkomen dat die plaatsmaken voor woningen.

De meeste partijen missen echter duidelijke keuzes in het ruimtelijk voorstel. Van de Breevaart zei te vrezen dat Provinciale Staten "buitenspel" worden gezet als dit plan naar het Rijk gaat. Koning erkende dat het "geen perfect stuk" is, maar dat het wel kaders biedt om het gesprek aan te gaan. "Als we niets insturen, gaat het Rijk verder zonder onze inbreng." Ze kon de Statenleden echter niet overtuigen. De meeste partijen willen begin volgend jaar in diverse sessies het plan meer vorm geven en dan pas indienen. "Laten we de komende twee, drie maanden gebruiken om tot een mooi, vernieuwd en verbeterd rapport te komen", aldus Ad Merks van BBB.

Overig Bouwnieuws

Makelaars zien expats en starters vaker overbieden 11-04-2024
Duitse woningbouw heeft miljarden nodig 11-04-2024
Huurwet pakt averechts uit voor lage inkomens 11-04-2024
Koophuizen weer veel duurder geworden 11-04-2024
ING voorziet krimp bouwsector dit jaar 11-04-2024
Gelderland wil nationaal kenniscentrum over problemen stroomnet 10-04-2024
Instanties pakken samen woningen aardbevingsgebied aan 10-04-2024
Vrees in Zuid-Holland dat De Jonge regie overneemt 10-04-2024
'Optoppen gebouwen geen oplossing voor woningtekort' 09-04-2024
Vitens werkt aan duurder water voor 'comfortgebruik' 09-04-2024
 

Onze partners

  • Xella Nederland
  • Bergschenhoek Luchtcomfort
  • Burgerhout
  • BUVA homecare systemen
  • Nelskamp Dakpannen
  • Gebr. Bodegraven
  • Kingspan Ge├»soleerde panelen
Sluit deze advertentie