Eindhoven opent bouwhub om vervoersbewegingen te beperken
Javascript is uitgeschakeld

Eindhoven opent BouwHub om vervoersbewegingen te beperken

Geplaatst: 08-03-2022
Eindhoven opent BouwHub om vervoersbewegingen te beperken

EINDHOVEN - Op maandag 7 maart is de nieuwe BouwHub op industrieterrein De Hurk in Eindhoven geopend. Gemeente Eindhoven en VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) zetten hiermee een grote stap in het behalen van duurzaamheidsambities.

De komende 20 jaar wordt er volop gebouwd in Eindhoven, vooral binnen de Ring. Dit zorgt voor een toename van bouwverkeer. Met gevolgen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, CO2-uitstoot en verdichtingsopgave in de stad. Daarom wil de gemeente het aantal bouwgerelateerde vervoersbewegingen beperken.

Met het gebruik van slimme en duurzame bouwlogistieke oplossingen is veel winst te behalen. De BouwHub is daar een beproefd middel voor “Verandering is niet eenvoudig. Om een nieuwe manier van denken en werken bij bouwprojecten te stimuleren, stellen wij als gemeente voorwaarden aan de bouwlogistiek”, legt wethouder Monique List (Mobiliteit) uit. “We vragen initiatiefnemers in een vroeg stadium na te denken over de impact van bouwlogistiek op de omgeving. Zo willen we zorgen voor minder ritten van goederen en bouwpersoneel in de stad. Daarmee houden we de stad gezond en bereikbaar voor onze bewoners en bezoekers en het draagt bij aan onze klimaatambities.”

De nieuwe BouwHub op industrieterrein De Hurk is een concept van VolkerWessels Materieel & Logistiek. Deze hub is white label. Dit betekent dat iedereen daarvan gebruik kan maken, zonder onderscheid te maken in wie er bouwt, maar te sturen op optimaal bouwen voor iedereen.

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar bouwmaterialen voor binnenstedelijke bouwprojecten worden verzameld, gebundeld en daarvandaan emissievrij in klein transport naar de stad vervoerd en op de werkplek klaargezet worden. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen - van leverancier tot bouwplaats - gemonitord en gecoördineerd. Buiten het samenstellen van zogenoemde dagproductiepakketten faciliteert de BouwHub parkeren van bouwpersoneel aan de rand van de stad en hergebruik van reststromen. Ook werken we op de BouwHub met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ron Frazer, directeur VWML en initiator van de BouwHub: “Samen met kennisinstellingen als TNO, hogescholen en universiteiten is vanaf 2014 veel waardevolle data verzameld. Hieruit blijkt dat er significante besparingen gerealiseerd worden op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden.”

De BouwHub realiseert:
• 69% minder ritten de stad in
• vollere vrachtwagens, met een beladingsgraad van 40% naar 90%
• een stijging van arbeidsproductiviteit tot wel 39%,
• 68% minder CO2 en 68% minder NOx-uitstoot
(bron: TNO)

Maatregelen gemeente Eindhoven
Gemeente Eindhoven heeft beleid opgesteld om bouwlogistieke bewegingen te verminderen en verduurzamen. Een bouwlogistiek plan wordt een vereiste bij aanbestedingen, verkoop van gronden, anterieure overeenkomsten en bij het intakeproces. In dit plan beschrijven initiatief- en opdrachtnemers hoe het transport (van materialen en personeel) slimmer en veiliger kan en waar mogelijk verminderd wordt. Waar nodig worden voor specifieke projecten aanvullende eisen gesteld of maatwerkafspraken gemaakt. Deze doelstelling sluit aan bij de afspraken uit het Klimaatakkoord. De gemeente onderzoekt ook of bouwpersoneel gebruik kan maken van de P+R locaties aan de rand van de stad en van daaruit met collectief vervoer, deelmobiliteit of OV naar binnenstad kan gaan.

Om als gemeente goed te kunnen sturen op het bouwverkeer in de stad is informatie over het aantal bouwlogistieke ritten van belang. In samenwerking met partners SmartwayZ.NL en Brainport Bereikbaar is met lokale bouwers en de BouwHub een living lab gestart om daar meer inzicht in te krijgen.

Voortvarend van start
De opening op 7 maart is het formele startschot, maar achter de schermen is de BouwHub al volledig in bedrijf. De eerste projecten zijn gestart met “Donna” op Bouwveld P, Strijp-S van Bouwbedrijf Wessels Zeist en de Bankier in Tilburg van bouwer Huybregts Relou in samenwerking met Raab Karcher.

Projecten Brainport Smart District (BSD) van KWS en iCity zullen later dit jaar starten en er wordt in de tussentijd met Stam + De Koning toegewerkt naar projecten in de binnenstad van Eindhoven.

Daarnaast kijkt VWML naar de verdere invulling van de TalentHub binnen de BouwHub. Het social-returntraject vanuit de BouwHub biedt in samenwerking met de VolkerWessels Vakschool in Eindhoven kansen aan mensen vanuit de regio Eindhoven met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Overig Bouwnieuws

Koophuizen zijn opnieuw duurder geworden 22-02-2024
Recordomzet voor Arcadis, een derde meer winst 22-02-2024
Fataal ongeluk bij brug in aanbouw BAM 22-02-2024
Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie 21-02-2024
Wonen wordt komende jaren duurder door klimaataanpassing 21-02-2024
'Zonder arbeidsmigrant minder betaalbare huizen' 20-02-2024
Herinrichting voormalig militair terrein begonnen 20-02-2024
Raad Rotterdam wil helderheid over braakliggend pretpark 20-02-2024
Omgevingswet levert nog geen grote problemen op 20-02-2024
Rijk houdt informatiesessies over bouw nieuwe kerncentrales 20-02-2024
 

Onze partners

  • SOPREMA
  • VIP ISOLUTIONS
  • MEDITE SMARTPLY
  • Holland Mast
  • Holonite
  • GevelMeesters
  • IsoBouw Systems
Sluit deze advertentie