Co2 uitstoot 9 procent lager in 2022 urgendadoel gehaald
Javascript is uitgeschakeld

CO2-uitstoot 9 procent lager in 2022, Urgendadoel gehaald

Geplaatst: 15-03-2023
CO2-uitstoot 9 procent lager in 2022, Urgendadoel gehaald

DEN HAAG - De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar met 9 procent gedaald, becijfert het CBS. De afname is volgens voorlopige cijfers van het statistiekbureau een ongeveer even grote daling als in coronajaar 2020. Ten opzichte van 1990 is de hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen die hier de lucht ingaan inmiddels bijna 32 procent gedaald. Dat niveau was nog niet eerder bereikt. Met deze cijfers voldeed Nederland vorig jaar ook weer aan het minimum dat de Hoge Raad de overheid eind 2019 had opgedragen. Een jaar eerder lukte dat net niet.

Het CBS wijst als verklaring in de eerste plaats op het lagere aardgasverbruik. Inwoners en bedrijven hebben "fors bezuinigd" op gas vanwege de hoge prijzen. Die stegen zoals bekend sterk na de Russische inval in Oekraïne en de Europese reactie daarop. Grote bedrijven die veel gas gebruiken, pasten hun productieprocessen aan of legden hun productie grotendeels stil. Ook gascentrales draaiden in 2022 minder hard. Bovendien was het weer zeer zacht. Door de relatief hoge temperaturen was minder aardgas nodig om gebouwen warm te krijgen, legt het statistiekbureau uit.

Hoewel kolencentrales van het kabinet tijdelijk meer mochten stoken om aan de vraag naar stroom te voldoen, bleef de totale hoeveelheid steenkool die ze uiteindelijk verbrandden ongeveer gelijk. Het CBS wijst erop dat ook steeds meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt: inmiddels zo'n 40 procent. Voor warmte leunt Nederland overigens nog vooral op aardgas.

In de klimaatwet is vastgelegd dat de uitstoot in 2030 met zeker 55 procent moet zijn afgenomen. Een doel waar nu al ieder jaar aan voldaan moet worden, is dat uit de zogeheten Urgendazaak. In die rechtszaak bepaalden de hoogste rechters van het land dat de jaarlijkse uitstoot vanaf 2020 minimaal een kwart lager moest liggen dan in 1990. Wat de Hoge Raad betreft is ons land daartoe verplicht omdat klimaatverandering "grote gevaren voor het leven op aarde" oplevert. In 2020 werd het doel nipt gehaald. In dat jaar kwam aanzienlijk minder CO2 uit de uitlaatpijpen van auto's doordat mensen veel thuisbleven door de uitbraak van het coronavirus. En ook toen was het relatief warm.

In 2021 ging de uitstoot juist weer omhoog. Daardoor werd het door de rechter vastgestelde doel met een fractie gemist. De afname bleef steken op 24,9 procent, zo maakten de definitieve cijfers van de zogeheten Emissieregistratie vorige maand duidelijk. Naast het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daaraan mee.

In de nieuwe cijfers laat het CBS zien dat de Nederlandse economie ook relatief steeds minder uitstoot. De zogeheten CO2-intensiteit, uitgedrukt in kilo's CO2 per verdiende euro, is sinds 2010 met meer dan een derde gedaald.

Overig Bouwnieuws

Koophuizen zijn opnieuw duurder geworden 22-02-2024
Recordomzet voor Arcadis, een derde meer winst 22-02-2024
Fataal ongeluk bij brug in aanbouw BAM 22-02-2024
Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie 21-02-2024
Wonen wordt komende jaren duurder door klimaataanpassing 21-02-2024
'Zonder arbeidsmigrant minder betaalbare huizen' 20-02-2024
Herinrichting voormalig militair terrein begonnen 20-02-2024
Raad Rotterdam wil helderheid over braakliggend pretpark 20-02-2024
Omgevingswet levert nog geen grote problemen op 20-02-2024
Rijk houdt informatiesessies over bouw nieuwe kerncentrales 20-02-2024
 

Onze partners

  • Sapa by Hydro Building Systems
  • Renson
  • Reynaers Aluminium
  • ROCKWOOL
  • Roval Aluminium
  • Sterk Beton
  • Struyk Verwo Infra
Sluit deze advertentie